Релакс и ароматерапия. Сънна и музико-терапия

Сънния релакс, съчетан с музикотерапия е лечебен метод, който се използва повече от 50 години. Механизмът на действие е резултат от въздействието на твърде слаб ритмичен дразнител, какъвто в случая се явява музиката и други естествени реласиращи звуци от природата, върху подкоровите стволови структури. Урегулира се коровата невродинамика и по обратен път, чрез подкоровите невровегетативни центрове, се постига нормотонично въздействие, върху вегетативните функции на организма.
Установена е двуфазност. Първата фаза се характеризира с развитие на задръжен процес в кората и се проявява в сънливост и сън, а втората настъпва след процедурата и се проявява освежаване, ободряване и подобряване на настроението. На лице е едно общо повишаване функционалната способност на мозъка.